تگ: rich

"Python rich library

کتابخانه‌ی rich ابزار نیرومندی در زبان پایتون است برای نمایش ویژگی‌های ‌rich در ترمینال! مثلا با آن می‌توان:

  • متن‌ها را رنگ‌بندی کرد.
  • متن‌ها را ‌bold، ‌italic و یا زیر خط دار کرد.
  • متن‌ها را چپ‌چین، راست‌چین و یا وسط‌چین کرد.
  • متن‌ها را به یک آدرس اینترنتی لینک کرد.
  • جدول ساخت و اطلاعات را در جدول نمایش داد.
  • source code ها را بسته به زبان برنامه‌نویسی به صورت syntax highlight شده نمایش داد.
  • کدهای Markdown را به صورت تفسیر شده نمایش داد.
  • صفحه‌ی ترمینال را لایه بندی کرد و در هر لایه چیزی قرار داد.
  • progress bar ساخت و وضعیت پیشرفت یک یا چند عملیات را به صورت بصری به کاربر نشان داد.
  • tree ساخت و اطلاعات را به صورت شاخه شاخه و تو در تو نمایش داد.

rich ابزار فوق‌العاده نیرومندی است. بعد از آشنایی با آن، راز ترمینال‌هایِ زیبایی که معمولا در هنگام نصب پکیج‌های نرم‌افزاری می‌بینید برایتان فاش خواهد شد و دیگر چندان با اعجاب به آن‌ها نگاه نخواهید کرد، برای اینکه خود قادر به نوشتن چنین برنامه‌هایی خواهید بود.