تگ: چالش-20-کتاب

زیر دوش چالش سال ۱۴۰۳ رو تعیین کردم:

  • دیدن صد فیلم سینمایی ایرانی
  • خواندن بیست کتاب

ببینم چه می‌کنم.