تگ: جعفر-پناهی

فیلم دوم، بادکنک سفید

در ادامه‌ی چالش 100 فیلم امروز بادکنک سفید، محصول سال ۱۳۷۳ از جعفر پناهی رو دیدم. به نظرم خوب آمد. شوکه‌کننده تموم شد.

بادکنک سفید