تگ: اسپانیایی

"Aprender español

En este post os he preparado más de 4500 frases españolas para practicar y mejorar su nivel de español. Las he extraído de un libro juvenil. Espero que sea útil.

در این پست بیشتر از 4500 جمله‌ی اسپانیایی که از یک کتاب استخراج کرده‌ام را برای تمرین و بهبود سطح کسانی که مانند خودم علاقمند به زبان اسپانیایی و دانش‌آموز این زبانند قرار می‌دهم. امیدوارم که مفید باشد.