تگ: علیرضا-رئیسیان

ایستگاه متروک، فیلم ششم از چالش ۱۰۰ فیلم

دیشب ایستگاه متروک از علیرضا رئیسیان رو دیدم. دلیل انتخاب این فیلم هم عباس کیارستمی بود. قصه‌ی فیلم از او بود. خوشم آمد؟ نمی‌دانم! باید نقد به درد بخوری در موردش پیدا کنم و بخوانم.

ایستگاه متروک-فیلمی از علیرضا رئیسیان