تگ: groff

"ایجاد جدول با groff در ترمینال"

چگونه می‌توان جدول بالا را در ترمینال ایجاد کرد؟ احتمالا راه‌های زیادی برای ساخت آن وجود دارد. یکی از این راه‌ها استفاده از groff است.