تگ: perl

"حل کردن سودوکو با زبان پرل"

سودوکو بازی فکری محبوبی بین مردم است ولی برنامه نویسان تنبل همه چیز را به عنوان مساله‌ای می‌بینند که باید یکبار برای همیشه آن را از میان بردارند! در این پست قصد داریم برنامه‌ای به زبان پرل بنویسیم که سودوکوی حل نشده را به آن بدهیم و سودوکوی حل شده را تحویل بگیریم!